Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

New Energy Labels

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε και βελτιστοποίησε την ενεργειακή ετικέτα σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών. Η νέα ετικέτα, η οποία έκανε την εμφάνισή της στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα από την 1η Μαρτίου 2021, θα περιλαμβάνει μόνο τις ενεργειακές τάξεις Α έως G. Τα επίπεδα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης θα επικαιροποιούνται σε τακτική βάση.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας ενεργειακής ετικέτας;

Θα χρησιμοποιείται μόνο μια κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης για όλα τα προϊόντα: A έως G. Οι τάξεις Α+, Α++ και Α+++ θα καταργηθούν.
Η ετικέτα θα συνδέεται με μια νέα βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω ενός κωδικού QR. Η βάση δεδομένων θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα σε καταναλωτές, εμπόρους, καθώς και σε αρχές εποπτείας της αγοράς.

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της νέας ετικέτας;

Μια κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G θα χρησιμοποιείται για όλες τις ομάδες προϊόντων.
Στην πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας θα αναγράφεται ο κωδικός QR, ο οποίος θα παρέχει σύνδεση με τη βάση δεδομένων EPREL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα υποστηρίζει τη διαφάνεια και την ευκολότερη εποπτεία της αγοράς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
Η ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων θα αναγράφεται με πιο ευδιάκριτο και ομοιόμορφο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας.
Το κατώτερο τμήμα της ετικέτας θα περιλαμβάνει εικονογράμματα που θα παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ορισμένα εικονογράμματα είναι ίδια με αυτά στις τρέχουσες ετικέτες, άλλα έχουν αναθεωρηθεί, ενώ υπάρχουν και κάποια καινούρια.

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

  Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης A+++- D
  Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος
  Άθροισμα των όγκων αποθήκευσης όλων των θαλάμων που δεν πληρούν τα κριτήρια απονομής αστέρων (π.χ. θερμοκρασία λειτουργίας >-6℃) (L)
  Άθροισμα των όγκων αποθήκευσης όλων των θαλάμων αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων που πληρούν τα κριτήρια απονομής (L)
  Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου dB(A)

   

 • ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

  Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης A - G
  Καμία αλλαγή
  Άθροισμα των όγκων θαλάμου/-ων ψύκτη και θαλάμου/-ων ψύξης (L)
  Άθροισμα των όγκων κατεψυγμένου/-ων θαλάμου/-ων (L)
  Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου dB(A) και κλάση εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου
  Κωδικός QR, ο οποίος επιτρέπει τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL

   

 

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

  Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης A+++- D
  Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος
  Κατανάλωση νερού σε λίτρα/έτος
  Τάξη απόδοσης στεγνώματος
  Διαβαθμισμένη χωρητικότητα, δηλαδή κανονικά ατομικά σερβίτσια, για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού
  Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου σε dB(A)

   

 • ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

  Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης A - G
  Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος eco σε kWh/100 κύκλους
  Κατανάλωση νερού του προγράμματος eco σε λίτρα/κύκλο
  Καταργείται πλέον αυτή η ένδειξη
  Ονομαστική χωρητικότητα σε κανονικά ατομικά σερβίτσια για το πρόγραμμα eco
  Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου (dB(A)) και κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου
  Διάρκεια του προγράμματος eco (ώρες : λεπτά)
  Κωδικός QR, ο οποίος επιτρέπει τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL

   

 

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

  Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης A+++- D
  Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος
  Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης με βάση τη διαβαθμισμένη χωρητικότητα (kg) για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C/60°C
  Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε L/έτος
  Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά τις φάσεις πλυσίματος και στυψίματος

   

 • ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

  Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης A - G
  Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh/100 κύκλους
  Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης με βάση την ονομαστική χωρητικότητα (kg) του προγράμματος “eco 40-60”
  Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε L/κύκλο
  Εκπομπές αερoμεταφερόμενου ακουστικού θορύβου της φάσης στυψίματος
  Τάξη εκπομπών αερoμεταφερόμενου ακουστικού θορύβου
  Κωδικός QR, ο οποίος επιτρέπει τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL
  Διάρκεια του προγράμματος “eco 40-60”

   

 

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

  Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης A – G (ακολουθούσε την Οδηγία 96/60/ΕΕ του 1996 με κλίμακα A – G)
  Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/πλήρες πρόγραμμα και kWh/πρόγραμμα πλυσίματος βαμβακερών στους 60 °C
  Βαθμός πλυσίματος
  Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης
  Χωρητικότητα της συσκευής (kg) στο τυπικό πρόγραμμα «βαμβακερά σε 60°C» (χωρίς στέγνωμα) και χωρητικότητα της συσκευής (kg) στο πρόγραμμα «στεγνά βαμβακερά» (στέγνωμα)
  Κατανάλωση νερού σε L/πλήρες πρόγραμμα στο τυπικό πρόγραμμα «βαμβακερά σε 60°C» και στο πρόγραμμα «στεγνά βαμβακερά»
  Θόρυβος κατά τις φάσεις πλυσίματος, στυψίματος, και στεγνώματος του τυπικού προγράμματος «βαμβακερά σε 60°C» και του προγράμματος «στεγνά βαμβακερά»

   

 • ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

  Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης A – G για τον πλήρη κύκλο και για τον κύκλο πλυσίματος
  Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/100 κύκλους για τον πλήρη κύκλο και τον κύκλο πλυσίματος
  Καταργείται πλέον αυτή η ένδειξη
  Τάξη απόδοσης περιστροφικού στυψίματος
  Ονομαστική χωρητικότητα (kg) για τον πλήρη κύκλο και για τον κύκλο πλυσίματος
  Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε L/κύκλο για τον πλήρη κύκλο και για τον κύκλο πλυσίματος
  Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου της φάσης στυψίματος (dB(A)) και τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου της φάσης στυψίματος του προγράμματος “eco 40-60”
  Κωδικός QR, ο οποίος επιτρέπει τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL
  Διάρκεια του κύκλου στην ονομαστική χωρητικότητα για τον πλήρη κύκλο και τον κύκλο πλυσίματος (ώρες : λεπτά)

   

 

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

  Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης A++- E ή A+++- D
  Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση λειτουργίας (W)
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση λειτουργίας (kWh)
  Ορατή διαγώνιο της οθόνης (εκατοστά, ίντσες)

   

 • ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

  Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης A - G
  Καταργείται πλέον αυτή η ένδειξη
  Κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση λειτουργίας (kWh) ανά 1000 ώρες κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου SDR
  Κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση λειτουργίας (kWh) ανά 1000 ώρες κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου HDR
  Διαγώνιος ορατής οθόνης (εκατοστά, ίντσες) και οριζόντια και κατακόρυφη ανάλυση σε εικονοστοιχεία (pixels)
  Καταργείται πλέον η ένδειξη ορατού διακόπτη
  Κωδικός QR, ο οποίος επιτρέπει τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL

   

 

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

  Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης A+++- D
  Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος
  Πλήθος συνήθων φιαλών των 75 εκατοστόλιτρων που χωρούν στη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
  Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου dB(A)

   

 • ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

  Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης A - G
  Καμία αλλαγή
  Πλήθος συνήθων φιαλών κρασιού που μπορούν να αποθηκεύονται
  Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου dB(A) και κλάση εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου
  Κωδικός QR, ο οποίος επιτρέπει τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL